Placement Team

 Mr. S.R. Kalbande

Mr. S.R. Kalbande

Civil Dep. Coordinator

8275217107

Prof S A Khan

Prof S A Khan

Computer Dep. Coordinator

9421754501

Prof K S Panpaliya

Prof K S Panpaliya

EEE Dep. Coordinator

9975017503

Ms. P. R. More

Ms. P. R. More

EXTC Dep. Coordinator

9730173955

Prof D. A. Nikam

Prof D. A. Nikam

First Year Coordinator

8446269495