Results

S.No Academic Year Year– Semester College Result
1 2022-23 III Year- Sem V 47.22%
2 2022-23 II Year- Sem III 30.20%

List of Topper List

S.No Academic Year Name of the Student Year- Semester GPA
1 2021-22 Shraddha Dnyaneshwar Gawande II Year – Sem III 10
2 2021-22 Janhavi Subhash Pachpute II Year – Sem III 10
3 2021-22 Pallavi Vijay Nake II Year – Sem III 10
4 2021-22 Radhika Dadarao Khedkar II Year – Sem III 9.95
5 2021-22 Sanskruti Sanjay Ghadikar II Year – Sem III 9.95
6 2021-22 Kiran Namdev Khakare II Year – Sem III 9.9
7 2021-22 Pawan Manoj Tiwari II Year – Sem III 9.8
8 2021-22 Yogesh Jagadev Ingole II Year – Sem III 9.7
9 2021-22 Suyog Chandrakant Bhalerao II Year – Sem III 9.7
10 2021-22 Ajay Nilesh Godale II Year – Sem III 9.7

S.No Academic Year Name of the Student Year- Semester GPA
1 2021-22 Shraddha Dnyaneshwar Gawande II Year – Sem IV 9.41
2 2021-22 Pallavi Vijay Nake II Year – Sem IV 9.05
3 2021-22 Kiran Namdev Khakare II Year – Sem IV 9.05
4 2021-22 Om Dilip Takey II Year – Sem IV 8.91
5 2021-22 Sanskruti Sanjay Ghadikar II Year – Sem IV 8.82
6 2021-22 Pratiksha Rajesh Jagtap II Year – Sem IV 8.73
7 2021-22 Yogesh Jagadev Ingole II Year – Sem IV 8.55
8 2021-22 Tanmay Pramod Bhaturkar II Year – Sem IV 8.55
9 2021-22 Pratik Rajesh Sambhe II Year – Sem IV 8.55
10 2021-22 Janhavi Subhash Pachpute II Year – Sem IV 8.36